Η Πολιτική Ποιότητας

• Η Begas Agro είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 διασφαλίζοντας την ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.

• Η μονάδα παραγωγής λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος.

• Η εταιρία επενδύει καθημερινά στην τήρηση της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζει. Οι επιλεγμένες πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας, οι προσεγμένες εγκαταστάσεις, που πληρούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ο λειτουργικός εξοπλισμός και το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό διασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

• Η Begas Agro έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές, που επιτρέπουν τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και την επιβεβαίωση της τήρησης αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων παραλαβής, αποθήκευσης, παραγωγής, τυποποίησης και διανομής.

• Ο ποιοτικός έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών λειτουργίας σε όλα τα τμήματα είναι καθημερινός και τα αποτελέσματά του αξιολογούνται άμεσα, έτσι ώστε να γίνονται οι απαραίτητες βελτιώσεις.

• Παράλληλα, μέλημα της Begas Agro είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται τα δικαιώματα του προσωπικού της και δεν υποστηρίζει διακρίσεις.

back to top